ZAPOSLOVANJE TUJCEV

Z NAMI SKOZI PASTI BIROKRATSKIH POSTOPKOV

Dolgoletne izkušnje

Vodimo vas skozi vse postopke za pridobitev delovnega dovoljenja in enotnega dovoljenja za bivanje in delo tujcev.

Uredimo vse potrebno

Uredimo vso kadrovsko dokumentacijo. Zaposlitev tujca je z našo pomočjo lahka, hitra in enostavna.

KAJ DELAMO

Naš cilj je skrajšati časovne termine prosilcem za delovna dovoljenja in z njimi povezanih ostalih dokumentov, katere potrebuje delodajalec pred zaposlitvijo tujca ( voznikova kartica, izkaznica o vozniških kvalifikacijah, zdravniški pregled, varstvo pri delu….). Nudimo kompleksno obravnavo tujca – kandidata za zaposlitev v podjetju naročnika.

STORITVE

Za vas uskladimo vse postopke in vam omogočimo, da jih uredite na enem mestu. S tem zmanjšate oz. optimizirate stroške pridobivanja delovnih dovoljenj in prihranite vaš dragoceni čas. Naknadno lahko vodimo tudi evidence, da ne pride do presenečenj in da ne “potečejo” dokumenti in s tem prenehajo pogoji za zaposlitev tujca.

KAKO POTEKA

Tujci, ki želijo delati v Sloveniji, morajo pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Delovna dovoljenja so potrebna tudi za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni, za zaposlitev državljanov BiH in v prehodnem obdobju po vstopu v EU tudi za zaposlitev hrvaških/bolgarskih državljanov. Novi zakon o tujcih, ki je stopil v veljavo 1. septembra 2015 je nadomestil dve dovoljenji (dovoljenje za bivanje in dovoljenje za delo). Dobili smo Enotno dovoljenje za prebivanje in delo.

Uredimo vse potrebno

ZAPOSLOVANJE TUJCEV

Novi zakon o tujcih, ki je stopil v veljavo 1. septembra 2015 je nadomestil dve dovoljenji (dovoljenje za bivanje in dovoljenje za delo). Dobili smo Enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Vodimo tudi postopke za pridobitev posebnih dokumentov za voznike: izkaznica o vozniških kvalifikacijah, voznikova kartica, licenca…. Organiziramo vam tudi opravljanje zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo tujca ter predavanje in izpit iz varstva pri delu.

Nov Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je spremenil tudi pogoje za delo in zaposlitev tujcev, ki so zastopniki v svojih podjetjih v Sloveniji in za delavce, ki se zaposlujejo s kontrolo trga dela pri slovenskem delodajalcu. Lahko vam uredimo tudi vse kadrovske zadeve: od predpogodbe, pogodbe…do prekinitve delovnega razmerja.

Vso dokumentacijo in vlogo za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo vam lahko pripravimo v našem podjetju. Uredimo vse postopke od vložitve PDM-1 do prijave delavca preko e-VEM na obrazcu M-1. Vodimo vam kadrovske mape za vsakega zaposlenega in vas opomnimo, kdaj je primeren trenutek za podaljšanje delovnega dovoljenja.

OSTALI DRŽAVLJANI

Zaposlovanje državljanov iz Srbije, BiH, tretjih držav in Hrvaške 

UREDITE VSE NA ENEM MESTU

CELOTNA OBRAVNAVA

Zaposlovanje državljanov BIH v Sloveniji je od 1. 3. 2013 mogoče le na podlagi sporazuma, ki celovito ureja pogoje in postopke zaposlovanja. V letu 2020 je podpisan bilateralni sporazum tudi s Srbijo.

Od 1. 9. 2015 se uporablja enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev v Sloveniji, ki ga v enotnem postopku izda upravna enota. ZRSZ izda soglasje k enotnemu dovoljenju, če so izpolnjeni pogoji za posamezno vrsto soglasja.

Omejitev dostopa na slovenski trg dela za državljane in državljanke Republike Hrvaške s 1. julijem 2018 ni več. Ti ne potrebujejo delovnih dovoljenj, kar pomeni, da so na slovenskem trgu dela v enakem položaju kot drugi državljani Evropske unije.

Podjetje opravlja računovodske storitve od leta 1995 samostojnim podjetnikom, podjetjem, društvom, sindikatom… na način enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Vodimo računovodstvo tudi za normirance.

Kontakt

8 + 13 =